Στοιχεια Επικοινωνιασ

Γραφεία (Πάτρα, Αγίου Νικολάου 95, 26225)

‘Ωρες επικοινωνίας:

  • Δευτέρα,Τετάρτη,Σάββατο, 9 π.μ. – 3:00 μ.μ.
  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 π.μ. – 3:00 μ.μ. 6:00 μ.μ – 9:00 μ.μ.

Εργοστάσιο (Ρωμανός, Πάτρα 26500)

Ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα– Παρασκευή, 7 π.μ. – 4:00 μ.μ.